Home - Kan ik u helpen? Wie is Antoon Rensen? Hypnotherapie en trance Welke klachten behandel ik? Wat kost het? Mijn therapeutische toepassingen Hoe beoordeelt u mij als therapeut? Literatuur over hypnose e.d. Mijn boek "Hypnotherapie en Ethiek" Links mbt hypnose Over liefde en energie Cursussen Test uw stress Contact en routebeschrijving

Droomuitleg


De aartsvaders van de huidige psychotherapie, Freud en Jung, hebben zich beiden zeer ingespannen om grip te krijgen op het fenomeen "droom". Zij hebben op dit vlak baanbrekend werk verricht, hoezeer daar nu soms wat schamper over gedaan wordt. Zij beschikten in het begin van de vorige eeuw nog niet over de hersenscan-technieken die we nu hebben en die het mogelijk maken processen in de hersenen van dromende proefpersonen te bestuderen.
Toch waren zij er - evenals de meeste experts op dit moment - van overtuigd dat dromen een belangrijke functie hebben in het mentale verwerkingsproces van de mens.

Een belangrijke visie op dit gebied, die nu wetenschappelijk gangbaar is en die ik van harte onderschrijf, is dat tijdens de REM-slaap (of droomslaap) de gebeurtenissen van de dag worden gefilterd en geordend. Dat houdt in dat dan onder meer recente gebeurtenissen worden gekoppeld aan (beelden, ervaringen, emoties van) oudere gebeurtenissen en op die wijze worden opgeslagen. Doordat tijdens de REM-slaap ons emotionele brein gegevens uitwisselt met ons cognitieve brein, worden nare gebeurtenissen 'begrepen' en adequaat verwerkt. Overigens: bij getraumatiseerde personen en bij onverwerkte emoties is dit proces van slag geraakt, wat leidt tot het veelvuldig voorkomen van nachtmerries en andere slaapproblemen.

De droom speelt zich af wanneer wij slapen, dus buiten ons bewustzijn, in ons onbewuste. Het is een kenmerk van ons onbewuste dat die bij voorkeur werkt met metaforen en symboliek. Je zou kunnen zeggen dat de 'fout' die Freud en Jung maakten vooral te maken heeft met hun aanname dat de droomsymboliek universeel was en dus zonder onderscheid des persoons kon worden uitgelegd.

In mijn therapie ga ik ervan uit dat de symboliek zeer individueel is. Dat betekent ook dat ik niet plompverloren een droom van een cliŽnt ga verklaren, op basis van universele droomsymboliek (waar boeken over vol geschreven zijn). Ik gebruik echter de kracht van hypnose om de cliŽnt optimaal in staat te stellen om toegang te krijgen tot haar/zijn eigen onbewuste. DŠŠr liggen namelijk de verklaringen en niemand weet beter wat een bepaalde symboliek betekent dan de persoon in kwestie zelf. Ik help alleen maar een handje om daarbij de meest effectieve procedure te volgen. Dat leidt vaak tot prachtige resultaten en mooie inzichten. Een (zelf)verklaarde droom kan op deze wijze prachtige inzichten geven, heel wat spanning wegnemen en een helende werking hebben.Namaste Webdesign