Home - Kan ik u helpen? Wie is Antoon Rensen? Hypnotherapie en trance Welke klachten behandel ik? NieuwWat kost het? Mijn therapeutische toepassingen Hoe beoordeelt u mij als therapeut? Literatuur over hypnose e.d. Links mbt hypnose Test uw stress Contact en routebeschrijving

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)


Inleiding

EMDR is een korte, intensieve procedure om akelige, traumatische ervaringen te verwerken. EMDR is een vrij nieuwe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieŽn (hypnotherapie!) integreert in combinatie met een afleidende 'stimulus' (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of het luisteren naar 'clicks'). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden, of over een specifieke ervaring die de oorzaak zou kunnen zijn van een huidig trauma. Wel worden, door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. In 2006 waren er al 17 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR gedaan. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geŽvalueerde behandeling op het gebied van trauma.


Indicaties:

- Acute stress-stoornis (ASS) - Posttraumatische stress-stoornis (PTSS): m.n. type I trauma (eenmalige, schokkende gebeurtenis) - Overige traumagerelateerde problematiek en fobieŽnKlachten

Angstige en/of pijnlijke ervaring(en) kunnen leiden tot een scala van klachten: Herbelevingen van de ervaring (bijv. onaangename herinneringen, nare dromen), vermijdingsgedrag, verhoogde waakzaamheid, stress, schaamte en/of schuldgevoel, depressieve stemming, piekeren, angst, paniek, agitatie, slecht zelfbeeld, slaapproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten.


Werkwijze

EMDR is een therapie die bestaat uit het zorgvuldig uitvoeren van een aantal vast omschreven stappen. Ik heb de behandeling zelf succesvol ondergaan en ben door een expert getraind in de correcte toepassing ervan.


Resultaten

EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, gedachten, opvattingen en emoties veranderen. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliŽnt. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat cliŽnten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven.


Werkingsmechanisme

Hoe EMDR precies werkt is onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat door de afwisselende stimulans van de rechter- (de Ďemotioneleí) en de linker (de Ďrationeleí) hersenhelft er meer verbindingen tussen die twee hersenhelften ontstaan. Door afwisselende stimulans van de rechter- en linker hersenhelft worden andere neurale netwerken aangelegd waardoor bepaalde vastzittende, niet functionele, negatieve overtuigingen over jezelf losgewrikt en veranderd kunnen worden. Verstand en gevoel komen meer met elkaar in contact, klachten nemen af.


Literatuur

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke ondersteuning wat betreft de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Er is zelfs meer onderzoek gedaan naar EMDR voor het verwerken van schokkende ervaringen dan naar andere vormen van therapie. Uit de resultaten blijkt dat cliŽnten (zowel volwassenen als kinderen) opmerkelijk goed op EMDR reageren. Al na drie tot vier zittingen is 80% van hen weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden te verrichten; de gebeurtenis speelt niet langer een overheersende rol in hun leven.

In mijn literatuurlijst heb ik onder het kopje "trauma/PTSS" een aantal boeken over EMDR opgenomen.


Namaste Webdesign