Ethiek - Vakliteratuurlijst


Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina

Titel Auteur Uitgave Beoordeling
 
Ethica Nicomachea Aristoteles (384-322 BC) BC/1999 ****
Ethica (Benedictus de) Spinoza 1675 ***
Grondslagen van de ethiek Immanuel Kant 1785/1978 ****
De genealogie van de moraal Friedrich Nietzsche 1887/2000 *****
Pleidooi v een moraal der dubbelzinnigheid Simone de Beauvoir 1947/1995 ****
A theory of justice John Rawls 1971/1999 *****
Elementair begrip van de ethiek Prof. Dr. J. de Graaf 1972/1979 ***
The selfish gene Richard Dawkins 1976/1989 ****
Das Prinzip Verantwortung Hans Jonas 1979/1980 ****
Wijsgerige ethiek v/d 20e eeuw Bakker en De Graaf 1979/1982 ***
Ethiek als wetenschap Leo Fretz 1980 ****
Ethiek in meervoud Hubbeling en Veldhuis (red.) 1985
Deugt de ethiek? Hans Achterhuis (red.) 1993 ***
Practical Ethics Peter Singer 1993 ****
Trust Francis Fukuyama 1995 *****
De veranderlijke moraal Hutschemaekers & De Winter  1996 ****
De oorsprong van de moraal Matt Ridley 1997 *****
De waarde van opvoeden Fernando Savater 1997/2003 ****
Profielen van Ethiek Arie Leijen 1998 ****
Bedrijfsethiek John Dalla Costa 1999 ****
Integer en verantwoord in beroep en ... Henk van Luijk 2000 ***
No Logo Naomi Klein 2000/2002 *****
Straw Dogs John Gray 2002 *****
Vijf voor Twaalf Jean-François Rischard 2002 ****
The West and the Rest Roger Scruton 2002 *****
Ongeschreven wet Gerard Burger 2003 ****
Over mores leren Ad Verkuijlen (samenst.) 2003 ***
De verleiding van de ethiek Devisch & Verschraegen (red.) 2003
Waarden, normen en de last vh gedrag WRR 2003 ****
Eén Wereld Peter Singer 2003 ****
The Ego and the Id Sigmund Freud 1923 *****
Grenzen aan de geneeskunde Ivan Illich 1976/1979 ****
Ethiek en gezondheidszorg Paul Sporken 1977 ***
Ethisch leren denken in de hulpverlening... Jan Ebskamp/ Henk Kroon 1993 ****
Dagboek 1931 - 1934 Anaïs Nin 1973 ****
Het verstoorde leven - Dagboek '41-'43 Etty Hillesum 1943/1981 *****
You must be dreaming Barbara Noël with K. Watterson 1992 *****
De seksuele gevoelens v/d psychotherapeut Kenneth S. Pope e.a. 1996 *****
Het intieme uur - Liefde en seks in de psychotherapie Susan Baur 1997/1998 *****
Verliefd op de dokter Artikel in Santé jul-06 ***
Aan het kruis Artikel in De Volkskrant 3-10-2005 ****
De aap in ons Frans de Waal 2005/2009 ****
Hypnotherapie en Ethiek - voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag in hypnotherapie
Antoon Rensen 2009

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina


Namaste Webdesign