Home - Kan ik u helpen? Wie is Antoon Rensen? Hypnotherapie en trance Welke klachten behandel ik? Wat kost het? Mijn therapeutische toepassingen Hoe beoordeelt u mij als therapeut? Literatuur over hypnose e.d. Mijn boek "Hypnotherapie en Ethiek" Links mbt hypnose Test uw stress Contact en routebeschrijving

Wat kost het?


Een goede gezondheid is meer waard dan alle geld van de wereld, maar toch...

...wat kost nou een behandeling?

Mijn tarief is Ä 65,- per uur. Ziektenkostenverzekeraars vergoeden meestal een maximaal bedrag per sessie. Om de eigen bijdrage van de cliŽnt zo laag mogelijk te houden, tracht ik daarom de duur van een sessie waar mogelijk te beperken tot een uur.
Om administratieve rompslomp te vermijden, worden consulten per keer contant afgerekend. Tot 24 uur van tevoren kan een sessie kosteloos worden geannuleerd.

Afhankelijk van de hulpvraag maak ik na het intake-gesprek een inschatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn om positief resultaat te boeken. Dat is natuurlijk nooit met 100% zekerheid te zeggen, maar zo'n inschatting helpt mij als therapeut en u als cliŽnt om concreet naar een bepaald doel toe te werken.

Om te voorkomen dat een therapie langer duurt dan strikt noodzakelijk is, hou ik sowieso uiterlijk na de vijfde sessie een evaluatiegesprek, waarin we besluiten ůf en eventueel hůe we verder gaan. U bent en blijft de baas!


Vergoeding

Ziektenkostenverzekeringen vergoeden (een deel van) hypnotherapeutische behandelingen allťťn via een aanvullende verzekering.
Via de meeste aanvullende verzekeringen vergoedt men tot Ä 500,- per jaar. Veelal vergoedt men een maximaal bedrag per sessie, bijvoorbeeld Ä 40,-. Een enkele (compleet) aanvullende verzekering vergoedt 100%.
Bij sommige vallen de behandelingen onder "alternatieve geneeswijzen", bij andere onder "natuurgeneeswijzen" en bij een enkele verzekering wordt "hypnotherapie" letterlijk genoemd als te vergoeden behandeling.
Zie voor de actuele stand van zaken (april 2015): Zorgwijzer

De verzekeringen stellen de eis dat de therapeut lid moet zijn van een door hen erkende beroepsvereniging en voor het merendeel is dat de NBVH.

Ik ben dan ook aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) en op hun site staat een overzicht van alle verzekeringen.
Zie: NBVH, Verzekeraars
Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
RBCZ

Andere vergoedingsmogelijkheden:
Steeds vaker blijkt de werkgever of uitkeringsinstantie bereid om mee te betalen aan de kosten, in het kader van coaching, POP, of reÔntegratie. Met name wanneer iemand vanwege ziekte of burnout niet meer kan werken is de werkgever gebaat bij een (voor)spoedige hervatting van de werkzaamheden.
Andere mogelijkheden:
Zorgverzekering Informatie Centrum: aandacht voor persoonsgebonden budget
CG-Raad: recht op zorg
Schadefonds: vergoedingsmogelijkheden via schadefonds geweldmisdrijven