Home - Kan ik u helpen? Wie is Antoon Rensen? Hypnotherapie en trance Welke klachten behandel ik? Wat kost het? Mijn therapeutische toepassingen Hoe beoordeelt u mij als therapeut? Literatuur over hypnose e.d. Links mbt hypnose Over liefde en energie Cursussen Test uw stress Contact en routebeschrijving

Persoonlijke coaching


In de dagelijkse praktijk van werken en leven loopt elk mens aan tegen zijn eigen beperkingen in gedrag, communicatie en interactie met anderen. Soms ervaar je dat jouw standaardaanpak of de benadering die van nature bij je past niet altijd even effectief is of dat je soms zelfs het doel helemaal voorbij schiet. Je ziet in dat je jezelf hierin moet veranderen en probeert dat op jouw manier. Soms merk je dat daarbij steun of hulp van anderen nodig hebt. Dan kan persoonlijke begeleiding je hierbij helpen.


Ontwikkelen is risico's nemen

Mensen worden geboren met de behoefte zich te ontwikkelen. Zo leren we lopen, praten, spelen, etc. Om te leren, moet je iets ondernemen en kom je in aanraking met het onbekende. Onbekend brengt risico's mee. Kleine kinderen nemen dagelijks veel risico's. Als ze leren lopen, leren ze eerst te vallen. En weer op te staan. Met het risico wÚÚr te vallen. Om iets goed te leren heb je de steun en ruimte nodig om keer op keer te falen en jezelf te mogen ontwikkelen in het tempo zoals dat bij jou past.


Leren overleven vereist aanpassing

Als een kind onvoldoende steun en ruimte heeft gekregen bij zijn ontwikkelingsbehoeften, gaat hij twijfelen. Dan wordt hij/zij onzeker en ontstaan er angsten om afgewezen te worden. Dat leidt tot aanpassingen in gevoel, denken en doen. Aanpassingen die belangrijk worden om te 'overleven'. Het onzekere kind wordt expert in zich aanpassen, in overleven. Het ontwikkelt overlevingsmechanismen, die vaak de basis zijn van ongekende talenten. Helaas gaan deze overlevingsmechanismen in een latere fase van je leven tegen je werken. Je hebt ze - inmiddels volwassen - niet meer nodig, maar je weet niet beter of het hoort bij je normale manier van handelen. Het worden automatismen.


Worden wie je bent

Succesvol zijn begint met zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de (goede Ún slechte) resultaten die je boekt. Dit lukt door van je successen Ún van je teleurstellingen te leren.

Coaching helpt je om:

 • je eigen richtlijnen voor succes te ontwikkelen:
 • afscheid te nemen van jouw belemmerende overtuigingen;
 • jouw valkuilen en irritaties te leren hanteren;
 • je te laten leiden door jouw diepste waarden, je eigen onvervalste "ik";
 • de inspiratie te vinden die je helpt "te worden wie je bent".


Proces van bewustwording

Persoonlijke coaching helpt je je bewust te worden van je (soms verborgen of ondergesneeuwde) talenten en kwaliteiten. Waar kon je vroeger warm voor lopen? Waar blonk je in uit? Wat kun je meer en anders dan dat je tot nu toe hebt gedaan? Hoe leer je dit te hanteren en je daarin te bekwamen? Coaching geeft je bovendien zicht op je beperkingen en vastgeroeste overtuigingen (postulaten) die je doen en laten belemmeren. Pas dan ben je in staat je te bekwamen in effectief gedrag en adequate interactie met anderen.


Loslaten van oude "zekerheden"

De persoonlijke relatie tussen u en mij als coach, legt de belemmeringen in uw gedragsrepertoire bloot en stimuleert en inspireert u op zoek te gaan naar uw uitdagingen voor de toekomst. Dit gebeurt niet op een belerende manier, maar op een respectvolle wijze en met waardering voor wie u bent en voor uw sterke punten. Het nodigt u uit uzelf open te stellen voor een andere benadering dan waarvoor u "automatisch" kiest. Ook leert u andere wegen te onderzoeken en in te slaan en hoe u contraproductief gedrag kunt omzetten in effectief gedrag.


Het coachingstraject

In een aantal (5 tot 10) coachingsessies krijgt u inzicht in uw kerncompetenties met daaraan gekoppeld uw persoonlijke valkuilen en irritaties. Deze valkuilen en irritaties beperken enerzijds de effectiviteit van uw handelen, maar kunnen anderzijds ook uw uitdagingen voor de toekomst zijn. Samen werken we er aan om uw gedragsrepertoire te vergroten door aan uw ontwikkel- of verbeterpunten te werken.


Persoonlijke coaching

Kenmerkend voor mijn persoonlijke coaching zijn:
 • pragmatische aanpak afgestemd op uw persoonlijke behoefte en op uw situatie;
 • versterken van uw persoonlijke weerbaarheid en effectiviteit;
 • training in assertiviteit en time-management (indien gewenst).


Vorm, wijze en aanpak personal coaching

De coaching is gericht op uw functioneren in uw huidige en/of toekomstige werkomgeving. U ontwikkelt uzelf en als coach stimuleer ik u daarin. De coachingsgesprekken hebben geen vrijblijvend karakter en vragen van u de nodige voorbereiding waaronder het maken van opdrachten. In deze gesprekken gaat het om het onderkennen en leren hanteren van mechanismen die het effectief functioneren en communiceren kunnen belemmeren. Als coach zal ik hiertoe reflecteren op uw concrete persoonlijke ervaringen
 • uw gedrag in het functioneren observeren en daar feedback op geven
 • u begeleiden in het optimaal functioneren en effectief communiceren
 • u helpen in het ontwikkelen en verbeteren van uw persoonlijke leerstijl.


Persoonlijke aanpak en maatwerk

Antoon Rensen zorgt voor persoonlijke begeleiding op basis van uw individuele behoefte en situatie. Dit gebeurt d.m.v. een flexibele aanpak die rekening houdt met uw steeds wisselende omstandigheden en de verschillende ontwikkelingsfasen die u in uw leven doorloopt. We halen het beste resultaat als na een intakegesprek blijkt dat er wederzijds vertrouwen is en we er beiden vol voor willen gaan. Daarom mag u zich na het intakegesprek rustig bedenken en werk ik alleen met gemotiveerde mensen die Úcht willen veranderen!


Namaste Webdesign