Spiritualiteit / religie - Vakliteratuurlijst


Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina

Titel Auteur Uitgave Beoordeling
 
De geheime leer H.P. Blavatsky 1888/1968
De Profeet Kahlil Gibran 1929/1986 *****
The Way of Zen Alan W. Watts 1957 *****
De vierde weg P.D. Ouspensky 1957/1978 ****
De wereld - dat ben jij J. Krishnamurti 1972/1978 **
Verborgen wijsheid David Conway 1985/1986 ***
De toekomst van de mensheid J. Krishnamurti/David Bohm 1986 ****
Het doel van het leven Inayat Khan 1992 ***
Op zoek naar evenwicht Dalai Lama 1992/2001 ***
De zetel van de ziel Gary Zukav 1989/2001 *****
De regeneratie van de mens Theosofische vereniging 1991/1993 ***
The Celestine Prophecy James Redfield 1993 ***
Testament Abbé Pierre 1995 *****
Overwegingen Thomas Moore 1995 ****
Wetenschap & Geloof-eeuwig onverzoenlijk Mia Gosselin 1995 ***
De wereld van Merlijn Deepak Chopra 1996 ****
Wetenschap en spiritualiteit Rupert Sheldrake/Matthew Fox 1997 ****
De Hermetica Timothy Freke & Peter Gandy 1997/1999 ***
Levend licht - spirituele psychologie Frits Löhnen 1998 ***
Encyclopedie van de spiritualiteit Timothy Freke 2000 ***
Spiritualiteit Kees Waaijman 2000 *****
De wijsheid van India Richard Waterstone 2001 ***
Volg je hart Dalai Lama 2004/2005 ****
De stilte spreekt Eckhart Tolle 2003 ***
Een nieuwe aarde Eckhart Tolle 2005/2006 *****
De Rembrandtbijbel
Belijdenissen Aurelius Augustinus 390/1929 ****
De Goddelijke Komedie Dante Alighieri (1265-1321) 1931 ****
De Traktaten Meister Eckhart 1322/1999 ***
Over godsdienst en godsdienstigen Ds. J.E. Tuininga 1958 ***
Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus Karl Jaspers 1960 ***
De stad van de mens Harvey Cox 1966 ****
De Heenreis Dorothee Sölle 1975/1978 ***
De Dode-Zeerollen Michael Baigent/Richard Leigh 1991/1992 ****
Muhammad Karen Armstrong 1991/2001 *****
De verloren erfenis J. Slavenburg 1993 ****
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 1993/1999 *****
Nag Hammadi-geschriften J. Slavenburg/ W.G. Glaudemans 1994/2000 ***
Een ongewoon gesprek met God Neale Donald Walsch 1995/2001 *****
Een nieuw gesprek met God Neale Donald Walsch 1997/2001 *****
Derde gesprek met God Neale Donald Walsch 1998/2005 ***
Wereldreligies Markus Hattstein 1997 ***
De grote wereldgodsdiensten over tijdloze thema's O.P. Ghai 1997 ***
De dood van God Karen Armstrong 1997 ****
Wereldatlas van religies Ninian Smart 2000 ***
Encyclopedie van de wereldmythologie Arthur Cotterell 1999/2004 ***
Boeddha Enzo Orlandi (red) 1967/1974 ***
Boeddha Karen Armstrong 2001 ***

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina


Namaste Webdesign